Minimalni tehnički uvjeti

minimalni tehnički uvjeti - restoran kuhinja

Poslodavci koji kreću s poslovanjem u područjima ugostiteljstva, trgovine i turizma moraju osigurati da njihov prostor i oprema zadovoljava propisane uvjete. To su minimalni tehnički uvjeti, a za kontrolu i ispitivanja jesu li oni zadovoljeni možete se obratiti nama.

Za dobivanje rješenja o zadovoljavanju minimalnih tehničkih uvjeta potrebno je podnijeti zahtjev u ured državne uprave nadležan za pojedinu županiju. Pri tom je potrebno platiti pristojbu od 70 kn. Naon predaje zahtjeva s plaćenim pristojbama u Odsjek za minimalne tehničke uvjete stručno povjerenstvo će izaći na teren radi utvrđivanja minimalnih tehničkih uvjeta za vaš prostor. Rješenje o utvrđivanju minimalnih tehničkih uvjeta izdaje se u roku od 15 dana i tek nakon zaprimanja tog rješenja možete krenuti s obavljanjem djelatnosti.

Za podnošenje zahtjeva potrebno je priložiti i sljedeću dokumentaciju o obavljenim ispitivanjima:

  • izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
  • izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije,
  • rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke izdano od Ministarstva zdravlja,
  • izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela,
  • nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci,
  • dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara,
  • dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu.

Za navedena izvješća i dokaze o nepropusnosti obratite se nama.