Zaštita od požara

gašenje požara

Zaštita od požara predviđa poduzimanje svih radnji kako bi se spriječio nastanak požara ili, u slučaju da do njega dođe, njegovo širenje i kako bi se brzo i učinkovito ugasio.

Za to je potrebno osigurati odgovarajuću opremu za sprečavanje nastanka i širenja požara i njegovo gašenje, ovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja te je potrebno osigurati ispravan rad te opreme. Oprema za zaštitu od požara ispituje se jednom godišnje, a u nekim slučajevima i češće.

Sukladno zakonskoj regulativi pružamo usluge ispitivanja opreme za zaštitu od požara:

  • stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara (vatrodojavne sustave, sprinklere, unutarnje i vanjske hidrantske mreže, FM-200 i NOVEC sustave,…)
  • sustava za sprečavanje širenja požara i dima (protupožarne zaklopke, protupožarana automatska vrata, kupole za odimljavanje, protudimne zavjese i ostale)
  • sustava za detekciju plinova i para (plinodojava u kotlovnicama i garažama, sustavi za detekciju otrovnih i zapaljivih plinova i para)

Nudimo i uslugu izrade procjene ugroženosti od požara te izradu planova zaštite od požara sukladno Zakonu o zaštiti od požara.

Provodimo i osposobljavanje zaposlenika za početno gašenje požara kako bi ih upoznali s osnovama nastanka i gašenja požara te kako pravilno ugasiti različite tipove požara, odnosno u kojim situacijama treba pristupiti gašenju požara, a u kojima pokrenuti evakuaciju i gašenje požara prepustiti vatrogasnim postrojbama.