Zaštita na radu

zaštita-na-radu-radnik

Za poslodavce omogućavamo ispunjavanje svih njihovih zakonskih obveza iz zaštite na radu uz povoljne cijene i profesionalni pristup.

Iz zaštite na radu poslodavcima nudimo sljedeće usluge:

 1. Izradu procjene rizika
 2. Osposobljavanja za rad na siguran način
 3. Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca
 4. Osposobljavanje povjerenika radnika
 5. Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći
 6. Ispitivanje radne opreme
 7. Ispitivanje radnog okoliša
 8. Ispitivanje buke i kemijskih štetnosti
 9. Ispitivanje električnih instalacija, elektromotornih pogona, statičkog elektriciteta i sustava zaštite od munje
 10. Poslove koordinatora zaštite na radu (koordinator I i koordinator II)
 11. Vođenje poslova zaštite na radu
 12. Izrada akata iz područja zaštite na radu

1. PROCJENA RIZIKA RADNIH MJESTA

Procjena rizika radnih mjesta osnovni je dokument zaštite na radu. Kod izrade procjene rizika radi se analiza svih opasnosti, štetnosti i napora za svako radno mjesto i za sve zajedničke prostore kod poslodavca. Na temelju te analize računa se razina rizika i predlažu mjere za uklanjanje rizika ili smanjivanje rizika na prihvatljivu razinu.

Procjena rizika se mora ažurirati sa svakom promjenom stanja kod poslodavca. To uključuje svaku promjenu broja zaposlenih, uvođenje ili ukidanje radnih mjesta, promjenu opreme ili sredstava za rad, promjenu tehnologije i ostalo.

2. OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

Svaki radnik mora biti osposobljen za rad na siguran način. Za poslove s malim rizicima dovoljno je proći teoretsko osposobljavanje, dok za ostale se provodi i praktično osposobljavanje. Radnik se mora upoznati s pravilima zaštite na radu, kako održavati radnu okolinu sigurnom za sebe i ostale radnike, koji su postupci u slučaju otkrivanja nedostataka te važnosti savjesnog rada i pridržavanja svih obveza i uputa za rad.

3. OSPOSOBLJAVANJE OVLAŠTENIKA POSLODAVCA

Ovlaštenik poslodavca produžena je ruka poslodavca u nadzoru primjene mjera zaštite na radu i stanja razine sigurnosti u radnom okruženju. On zamjenjuje poslodavca i preuzima njegove ovlasti na razini svoje poslovnice/lokacije. U slučaju rada u više poslovnica potrebno je osposobiti više ovlaštenika poslodavca. Osposobljavanje upoznaje radnika s ovlastima koje kao ovlaštenik ima i s njegovim obvezama kako bi se osigurala odgovarajuća razina sigurnosti za svaku poslovnicu, lokaciju i radno mjesto.

4. OSPOSOBLJAVANJE POVJERENIKA RADNIKA

Povjerenik radnika zastupa interese radnika kod poslodavca. Osposobljavanjem radnika za poslove povjerenika upoznajemo ga s njegovim pravima i obvezama u cilju zastupanja interesa radnika u postizanju što bolje sigurnosti u radnoj okolini.

Radnici kod poslodavca koji zapošljava više od 20 ljudi mogu između sebe izabrati povjerenika radnika koji će ih zastupati.

5. OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI

Svaki poslodavac koji zapošljava više od jednog radnika (na lokaciji ili u smjeni) mora osposobiti dovoljan broj djelatnika za pružanje prve pomoći. To znači da se u svakoj poslovnici i u svakoj smjeni gdje se nalazi više od jedne osobe minimalno jedna mora biti osposobljena za pružanje prve pomoći. To se odnosi za slučaj da se u smjeni i na toj lokaciji nalazi do 20 djelatnika. Za svakih daljnjih 50 potrebno je osposobiti dodatnu osobu za pružanje prve pomoći.

6. ISPITIVANJE RADNE OPREME

Radna oprema je svaka oprema koju koriste radnici u obavljanju svojih radnih zadataka. Ona se ispituje nakon uvođenja, većeg remonta, preseljenja ili periodički. Kroz redovita ispitivanja utvrđujemo ispravnost radne opreme i doprinosimo većoj sigurnosti radnika na radnom mjestu.

7. ISPITIVANJE RADNOG OKOLIŠA

Provodimo ispitivanja mikroklimatskih uvjeta (temperatura, brzina strujanja zraka, relativna vlažnost), razine osvijetljenosti i buke za svako radno mjesto kako bi utvrdili ispunjavaju li propisane uvjete i spriječili dugotrajne štetnosti po organizam djelatnika i profesionalne bolesti.

8. ISPITIVANJE BUKE I KEMIJSKIH ŠTETNOSTI

Provodimo ispitivanje komunalne buke i kemijskih štetnosti (pare, prašine, plinovi i aerosoli) kada uvjeti rada to zahtijevaju.

9. ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA, ELEKTROMOTORNIH POGONA, STATIČKOG ELEKTRICITETA I SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE

Pružamo usluge provedbe svih električnih ispitivanja radi utvrđivanja ispravnosti navedenih sustava: mjerenje impedancije petlje kvara, mjerenje struje greške, struje i vremena isključenja zaštitnih uređaja diferencijalne struje (FID), mjerenje otpora izolacije vodiča, mjerenja izjednačenja potencijala, ispitivanje razvodnih ormara, mjerenje statičkog elektriciteta, kontrolu zaštite od statičkog elektriciteta.

10. POSLOVI KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU – KOORDINATOR I. I KOORDINATOR II

Nudimo  usluge koordinatora I (koordinator zaštite na radu u fazi izrade projektne dokumentacije) i koordinatora II (koordinator zaštite na radu u fazi provedbe projekta).

Koordinator I koordinira primjenu pravila zaštite na radu, koordinira planiranje poslova i redoslijed izvođenja poslova, može izraditi (ili dati izraditi) plan izvođenja radova i dokumentaciju o posebnosti projekta sa sigurnosnim zahtjevima za korištenje objekta.

Koordinator II nadzire i koordinira primjenu načela zaštite na radu u fazi izvođenja radova.

11. VOĐENJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU

Prema važećoj zakonskoj regulativi pružamo uslugu ugovornog vođenja poslova zaštite na radu – obavljamo potrebna osposobljavanja i ispitivanja, vodimo računa o dokumentaciji i rokovima valjanosti, nadziremo primjenu pravila zaštite na radu, vodimo evidenciju zaštite na radu i surađujemo s nadležnim službama iz zaštite na radu u slučaju nadzora.

12. IZRADA AKATA IZ ZAŠTITE NA RADU I SAVJETODAVNE USLUGE

Poslodavci s više od 20 zaposlenih dužni su normirati u pisanom obliku organizaciju provedbe zaštite na radu. To se radi izradom internog Pravilnika o zaštiti na radu. U slučaju da zapošljavate manje od 20 zaposlenika nije potrebno izraditi navedni Pravilnik, već se normiranje zaštite na radu provodi izradom internog akta.

Na usluzi smo vam za izradu svakog potrebnog akta ili dokumenta ili za savjetovanje do postizanja potpune sukladnosti sa zakonskom regulacijom i ispunjavanje vaših zakonskih obveza.