Pružanje prve pomoći na radnom mjestu

pružanje prve pomoći

Poslodavci moraju osigurati odgovarajuće uvjete za pružanje prve pomoći ozlijeđenim radnicima sve do dolaska hitne pomoći ili dok ih se ne prebaci u bolnicu ili ambulantu.

To uključuje osigurati dovoljan broj osposobljenih djelatnika za pružanje prve pomoći te ormarić prve pomoći s propisanim sadržajem.

Poslodavci moraju imati najmanje jednu osobu osposobljenu za pružanje prve pomoći po poslovnici i u svakoj smjeni gdje u isto vrijeme radi dvoje ili više radnika. Potrebno je osposobiti jednu osobu na 50 djelatnika, a ako ih je više treba osposobiti dodatnu osobu na svakih daljnjih 50 djelatnika. Osposobljavanje za pružanje prve pomoći provode specijalisti medicine rada, medicine rada i sporta i Hrvatski crveni križ.

Poslodavac treba na svakoj lokaciji osigurati ormarić prve pomoći sa propisanim sanitetskim materijalom. Sadržaj propisuje Pravilnikom o postupcima pružanja prve pomoći, sredstvima, vrsti i količini sanitetskog materijala koja mora biti osigurana na mjestu rada te načinu i rokovima osposobljavanja radnika za pružanje prve pomoći.

Preuzeto s portala zastitanaradu.com.hr. Pogledajte cijeli članak na zastitanaradu.com.hr.